Chính sách quyền riêng tư và bảo mật thông tin

Chúng tôi, Công ty TNHH MilenSea Retail, là công ty quản lý và điều hành của MilenSea Spa (sau đây gọi tắt là “Chúng tôi”). Chúng tôi rất xem trọng quyền riêng tư của Người sử dụng, và do đó, Chúng tôi xây dựng Chính sách Quyền riêng tư này nhằm thiết lập cơ sở để Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân từ Người sử dụng, hoặc Người sử dụng cung cấp/ tiết lộ cho Chúng tôi, qua đó Chúng tôi sẽ tiến hành lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân trên.

Vui lòng đọc kĩ các thông tin sau để hiểu được quan điểm và thực tế áp dụng của Chúng tôi liên quan đến dữ liệu cá nhân của Người sử dụng và cách thức mà Chúng tôi xử lý chúng. Bằng việc truy cập vào https://milenseaspa.vn, Người sử dụng đã chấp nhận và đồng ý với những điều khoản được mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư này.

THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP TỪ NGƯỜI SỬ DỤNG

Chúng tôi có thể thu thập và xử lý những dữ liệu sau về Người sử dụng:

 • Thông tin Người sử dụng cung cấp cho Chúng tôi

Người sử dụng có thể cung cấp cho Chúng tôi những thông tin của mình khi điền vào các mẫu đăng ký trên nền tảng trang điện tử https://milenseaspa.vn của Chúng tôi hoặc thông qua việc liên lạc với Chúng tôi qua điện thoại, thư điện tử hoặc thông qua các hình thức khác (gọi chung là “Trang điện tử”). Những thông tin này bao gồm thông tin mà Người sử dụng cung cấp khi truy cập Trang điện tử của Chúng tôi, tìm kiếm (các) sản phẩm hoặc dịch vụ, đặt lịch hẹn để sử dụng chức năng tư vấn của Trang điện tử, mua (các) sản phẩm hoặc dịch vụ của Chúng tôi, tham gia bất kỳ cuộc thi, chương trình khuyến mại hay cuộc khảo sát nào, sử dụng Trang điện tử để tiếp cận với thế giới ảo, thông tin mạng xã hội, và các lựa chọn khác và khi Người sử dụng thông báo về bất kỳ vấn đề nào với Trang điện tử. Những thông tin mà Người sử dụng cung cấp cho Chúng tôi sẽ bao gồm nhưng không giới hạn bởi những thông tin cá nhân như: họ tên, nơi lưu trú, địa chỉ thư điện tử và số điện thoại, mô tả về bản thân, hình ảnh, hoạt động, sự tương tác, mạng lưới kết nối, tình trạng sức khỏe/ hồ sơ bệnh lý của Người sử dụng, và bất kỳ loại thông tin nào khác dưới bất kỳ hình thức nào.

 • Thông tin Chúng tôi thu thập

Đối với mỗi lượt Người sử dụng ghé thăm Trang điện tử hoặc bất kỳ trang web nào có sử dụng/ cung cấp dịch vụ của Chúng tôi, Chúng tôi có thể tự động thu thập những thông tin sau:

 • Thông tin về thiết bị, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin kỹ thuật, bao gồm địa chỉ IP được dùng để kết nối máy tính của Người sử dụng với mạng Internet, thông tin truy cập, loại và phiên bản trình duyệt, thiết lập múi giờ, tên máy chủ, phần mở rộng và phiên bản của ứng dụng trình duyệt, hệ thống và cơ sở hoạt động, thông tin kết nối di động, nhận dạng thiết bị riêng biệt;
 • Lịch sử thông tin truy cập của Người sử dụng, bao gồm nhưng không giới hạn các lượt ghé thăm hay các đoạn lưu thông tin có thể nhận dạng trình duyệt, định vị tài nguyên thống nhất (URL) mà luồng nhấp chuột dẫn đến, thông qua hoặc từ Trang điện tử (bao gồm ngày và giờ); sản phẩm mà Người sử dụng đã xem hoặc tìm kiếm; thời gian phản hồi từ trang điện tử, lỗi tải về, độ dài những lần ghé thăm những trang nhất định, thông tin tương tác đối với trang điện tử (như việc rê, nhấp và di chuyển chuột), ngôn ngữ trình duyệt, phương pháp được sử dụng để duyệt trang từ xa và mọi số điện thoại/ địa chỉ thư điện tử được dùng để liên hệ với dịch vụ chăm sóc khách hàng của Chúng tôi theo bất kỳ cách nào;
 • Thông tin về địa điểm bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin về vị trí cụ thể của Người sử dụng như các tín hiệu được gửi từ (các) thiết bị mà Người sử dụng đang sử dụng để xác định vị trí cụ thể của Người sử dụng;
 • Các thông tin lưu trữ cục bộ: Chúng tôi có thể thu thập và lưu trữ các thông tin được lưu trên các thiết bị của Người sử dụng đang sử dụng các cơ chế như thông tin về các trang điện tử của trình duyệt hay hệ thống lưu trữ tạm thời của các trang điện tử.
 • Thông tin Chúng tôi nhận được từ các nguồn khác

Chúng tôi có thể nhận các thông tin của Người sử dụng nếu Người sử dụng sử dụng bất kỳ trang điện tử nào khác mà Chúng tôi điều hành hoặc những dịch vụ khác mà Chúng tôi cung cấp. Chúng tôi cũng phối hợp chặt chẽ với các bên thứ ba, bao gồm, ví dụ như, các đối tác kinh doanh, nhà thầu phụ trong các dịch vụ hỗ trợ tư vấn sức khỏe, mạng lưới quảng cáo, các bên cung cấp dịch vụ phân tích, các bên cung cấp dịch vụ tìm kiếm thông tin, và có thể nhận thông tin về Người sử dụng từ họ. Chúng tôi cũng có thể nhận thông tin về Người sử dụng được chia sẻ bởi những người trong danh sách bạn bè hoặc kết nối của Người sử dụng, hoặc qua thông tin mua hàng của Người sử dụng.

 • Thông tin lưu trữ (Cookies)

Chúng tôi có thể sử dụng cookies (tập tin văn bản nhỏ mà Chúng tôi và các nhà điều hành các trang điện tử khác lưu trữ trên máy tính của Người sử dụng khi Người sử dụng truy cập vào Trang điện tử) để cung cấp cho Người sử dụng sự tương tác tốt hơn và riêng tư hơn. Cookies cho phép Chúng tôi nhận biết Người sử dụng mỗi khi Người sử dụng truy cập lại Trang điện tử, lưu trữ thông tin về các sự quan tâm ưu tiên của Người sử dụng, đề xuất các sản phẩm và dịch vụ phù hợp cho Người sử dụng, và cải thiện trải nghiệm người dùng về hiệu suất Trang điện tử cũng như cách mà việc tìm kiếm của Người sử dụng được thực hiện. Các dữ liệu đó cũng cho phép Chúng tôi tạo các thống kê số lượt người truy cập Trang điện tử và cách thức mà họ đã sử dụng Trang điện tử và mạng internet. Để rõ ràng, các cookies được nêu ở trên có thể bao gồm cả cookies được cài đặt bởi bên thứ ba (Google, Youtube, Facebook hoặc Instagram) để thu thập trải nghiệm người dùng và phân tích sở thích của Người sử dụng một cách độc lập, và Trang điện tử hoàn toàn không có khả năng đọc, ghi lên và/ hoặc truy cập chúng. Người sử dụng có thể thiết lập trình duyệt của mình để từ chối cookies của Chúng tôi nếu Người sử dụng muốn (Người sử dụng cần tham khảo phần trợ giúp của trình duyệt Người sử dụng đang sử dụng để biết thêm chi tiết), nhưng điều này có thể hạn chế Người sử dụng trong việc sử dụng Trang điện tử.

Người sử dụng cũng thừa nhận và đồng ý rằng tùy từng thời điểm mà Trang điện tử có thể hiển thị quảng cáo do các bên/ nhà quảng cáo khác cài đặt bằng cách sử dụng cookies quảng cáo, và Trang điện tử không có khả năng đọc hoặc ghi lại trên những cookies này.

Chúng tôi lưu trữ thông tin thu thập được bằng phương thức lưu trữ cụ thể trong một khoảng thời gian mà chúng tôi xét thấy phù hợp (vui lòng xem mục “Lưu trữ thông tin của Người sử dụng” bên dưới). Chúng tôi cũng có thể chia sẻ, chuyển hoặc tiết lộ những thông tin này đến các bên thứ ba khác nếu pháp luật yêu cầu, hoặc nếu bên thứ ba đó thay mặt Chúng tôi xử lý thông tin (vui lòng xem mục “Chia sẻ thông tin” bên dưới). Bằng việc sử dụng hoặc điền vào các mẫu đăng ký tại Trang điện tử, Người sử dụng đồng ý với việc Chúng tôi xử lý dữ liệu về Người sử dụng theo cách thức và mục đích nêu trong Chính sách Quyền riêng tư này. Mặc dù Người sử dụng đồng ý cho Chúng tôi sử dụng các thông tin này, Người sử dụng luôn có quyền sở hữu các thông tin cá nhân của mình. Tuy nhiên, Chúng tôi không và không thể kiểm soát được các thông tin mà các bên còn lại chia sẻ về Người sử dụng.

SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

Chúng tôi sử dụng thông tin mà Chúng tôi thu thập và nhận được như đã đề cập bên trên để cung cấp, duy trì, bảo vệ và cải thiện dịch vụ của Chúng tôi và các tính năng có liên quan khác. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin này để phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới.

Chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin đó để:

 • Cung cấp cho Người sử dụng ý kiến tư vấn về các sản phẩm và dịch vụ mà Người sử dụng đang quan tâm;
 • Cung cấp cho Người sử dụng các thông tin về các sản phẩm hoặc dịch vụ khác mà Chúng tôi đang cung cấp tương tự với các sản phẩm Người sử dụng đã mua hoặc quan tâm. Trong trường hợp Người sử dụng là khách hàng hiện tại của Chúng tôi, Chúng tôi có thể liên lạc với Người sử dụng qua các phương tiện điện tử (thư điện tử hoặc tin nhắn điện thoại) và cung cấp thông tin của các sản phẩm và dịch vụ tương tự với các sản phẩm mà Người sử dụng đã mua hoặc thương lượng trước đó. Nếu Người sử dụng là khách hàng mới, Chúng tôi sẽ liên lạc với Người sử dụng qua các phương tiện điện tử chỉ khi nào Người sử dụng đồng ý với các điều khoản này bằng cách điền vào các mẫu đăng ký tại Trang điện tử;
 • Cung cấp cho Người sử dụng, hoặc cho phép bên thứ ba thích hợp cung cấp đến Người sử dụng, các thông tin liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ mà Chúng tôi cảm thấy Người sử dụng sẽ quan tâm;
 • Thông báo cho Người sử dụng về các thay đổi/ cập nhật/ chương trình khuyến mại liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của Chúng tôi;
 • Đăng tải các hình ảnh và mô tả bản thân mà Người sử dụng cung cấp lên Trang điện tử với mục đích quảng bá thị trường. Trong trường hợp đó, Chúng tôi sẽ đăng tải các hình ảnh và mô tả bản thân trên chỉ sau khi nhận được văn bản đồng ý từ Người sử dụng (mẫu văn bản sẽ do Chúng tôi cung cấp);
 • Đảm bảo rằng các nội dung từ Trang điện tử được thiết kế theo một cách hiệu quả phù hợp với Người sử dụng, máy tính và các thiết bị di động của Người sử dụng;
 • Quản lý Trang điện tử và phục vụ cho các hoạt động nội bộ, bao gồm xử lý sự cố, xử lý dữ liệu, kiểm tra, nghiên cứu, các hoạt động thống kê và khảo sát;
 • Cải thiện Trang điện tử để đảm bảo nội dung được thiết kế hiệu quả phù hợp với Người sử dụng, máy tính và các thiết bị di động của Người sử dụng;
 • Quản lý nền tảng quan hệ khách hàng và lập phương án nguồn lực kinh doanh cho Trang điện tử của Chúng tôi;
 • Cho phép Người sử dụng tham gia vào các tính năng có tính tương tác của dịch vụ của Chúng tôi, khi Người sử dụng đồng ý thực hiện việc đó;
 • Nỗ lực để giữ Trang điện tử được an toàn và bảo mật;
 • Đo đạc hoặc tìm hiểu về tính hiệu quả của các quảng cáo mà Chúng tôi gửi đến Người sử dụng và các khách hàng khác và cung cấp các quảng cáo có liên quan đến Người sử dụng;
 • Đề nghị và giới thiệu đến Người sử dụng và các người dùng khác của Trang điện tử về các sản phẩm hoặc dịch vụ mà Người sử dụng hoặc họ có thể quan tâm.

Bất kể quy định nào trong phần “Sử dụng thông tin của Người sử dụng”, Người sử dụng theo đây cho phép Chúng tôi, thông qua việc đồng ý với Chính sách Quyền riêng tư này, cho phép các nhà cung cấp dịch vụ tiếp cận các thông tin để giúp Chúng tôi cung cấp dịch vụ.

Bằng việc sử dụng hoặc điền vào các mẫu đăng ký tại Trang điện tử, Người sử dụng thừa nhận và đồng ý với việc Chúng tôi có thể sử dụng những thông tin được cung cấp cho các mục đích khác hoặc nằm ngoài mục đích ban đầu kể trên nếu pháp luật yêu cầu, hoặc do chính Người sử dụng yêu cầu. Trong trường hợp thay đổi mục đích sử dụng thông tin, Chúng tôi sẽ gửi cho Người sử dụng một thông báo qua các phương tiện điện tử (thư điện tử hoặc tin nhắn điện thoại).

CHIA SẺ THÔNG TIN

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Người sử dụng với bất kỳ thành viên nào trong tập đoàn của Chúng tôi, bao gồm các công ty con của Chúng tôi, công ty mẹ của Chúng tôi và các công ty con của công ty đó.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về Người sử dụng với các bên thứ ba thích hợp, bao gồm:

 • Đối tác kinh doanh, nhà cung cấp và nhà thầu phụ cho việc thực hiện bất kỳ hợp đồng nào mà Chúng tôi ký kết với họ hoặc Người sử dụng;
 • Các nhà quảng cáo và mạng lưới quảng cáo yêu cầu dữ liệu để chọn và phục vụ các quảng cáo liên quan đến Người sử dụng và những người khác. Chúng tôi sẽ không tiết lộ các thông tin nhận dạng cá nhân cho nhà quảng cáo của Chúng tôi, nhưng Chúng tôi có thể cung cấp cho họ thông tin tổng hợp về việc người dùng của Chúng tôi (ví dụ, Chúng tôi có thể thông báo cho họ rằng 500 người đàn ông ở độ tuổi dưới 30 đã nhấp chuột vào quảng cáo của họ vào một ngày cụ thể nào đó). Chúng tôi cũng có thể sử dụng những thông tin tổng hợp để giúp nhà quảng cáo tìm đến được những người xem mà họ nhắm đến. Chúng tôi có thể tận dụng dữ liệu cá nhân mà Chúng tôi thu thập từ Người sử dụng để giúp Chúng tôi thực hiện nguyện vọng của các nhà quảng cáo của Chúng tôi bằng cách hiển thị quảng cáo của họ đến đối tượng mục tiêu;
 • Nhà cung cấp phương tiện phân tích và nghiên cứu hỗ trợ Chúng tôi cải thiện và tối ưu hóa Trang điện tử của Chúng tôi; và
 • Các bên thứ ba khác có tích hợp công cụ tìm kiếm mà Chúng tôi đang hợp tác cùng để cải thiện trải nghiệm người dùng và quảng bá thị trường kỹ thuật số (ví dụ như, Google, Youtube, Facebook, Instagram,…).

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của Người sử dụng cho bên thứ ba:

 • Trong trường hợp Chúng tôi tiến hành mua hoặc bán bất kỳ doanh nghiệp hoặc tài sản nào mà trong những trường hợp đó Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân cho những người bán, người mua tiềm năng cũng như các bên thứ ba khác liên quan đến doanh nghiệp hoặc tài sản đó khi cần thiết.
 • Trong trường hợp MilenSea Spa hoặc phần lớn tài sản của MilenSea Spa được bên thứ ba mua lại, dữ liệu cá nhân về khách hàng được lưu giữ bởi MilenSea Spa sẽ là một trong những tài sản được chuyển giao.
 • Trong trường hợp Chúng tôi có trách nhiệm tiết lộ hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của Người sử dụng để tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào, hoặc để thi hành hoặc áp dụng các điều khoản sử dụng hoặc điều khoản và điều kiện cung cấp và các thỏa thuận khác; hoặc để bảo vệ các quyền, tài sản và sự an toàn của MilenSea Spa, khách hàng của Chúng tôi, hoặc những người khác. Điều này bao gồm thông tin trao đổi với các công ty, tổ chức khác cho mục đích chống lừa đảo và sai sự thật.

LƯU TRỮ THÔNG TIN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

Tất cả dữ liệu mà Người sử dụng cung cấp cho Chúng tôi có thể được chuyển đến và lưu trữ trên hệ thống máy chủ bảo mật của Chúng tôi, hoặc bởi các đối tác của Chúng tôi. Bằng việc gửi đi các thông tin cá nhân của mình, Người sử dụng đã đồng ý sự truyền tải, lưu trữ và xử lý này. Chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý cần thiết để đảm bảo rằng dữ liệu của Người sử dụng được xử lý an toàn và phù hợp với Chính sách Quyền riêng tư.

Chúng tôi lưu trữ dữ liệu cần thiết để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho Người sử dụng và các khách hàng khác, bao gồm cả những khách hàng được đề cập trong đây. Đối với một số loại thông tin nhất định, Chúng tôi sẽ cung cấp cho Người sử dụng các quy định lưu trữ cụ thể và riêng biệt (ví dụ như, tình trạng sức khỏe/ hồ sơ bệnh lý, hình ảnh bản thân,…).

BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

Khi lưu trữ thông tin mà Người sử dụng cung cấp, Chúng tôi có biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc trái pháp luật hoặc mất mát, tiêu hủy hoặc thiệt hại cho thông tin của Người sử dụng. Khi thu thập dữ liệu trên trang web, Chúng tôi thu thập chi tiết cá nhân của Người sử dụng trên máy chủ với hệ thống tường lửa đảm bảo an toàn. Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo vệ vật lý và điện tử trong mối liên kết với việc thu thập, lưu trữ và tiết lộ thông tin của Người sử dụng.

Tuy vậy, việc truyền thông tin thông qua mạng điện tử sẽ không an toàn tuyệt đối, và Chúng tôi không thể đảm bảo đầy đủ an toàn cho các dữ liệu của Người sử dụng truyền tới trang Trang điện tử. Chúng tôi sẽ áp dụng mọi nỗ lực hợp lý thuộc trách nhiệm của Chúng tôi để bảo đảm an toàn cho việc truyền dữ liệu. Trong trường hợp hệ thống máy chủ lưu trữ của Chúng tôi bị tấn công hoặc xâm nhập mạng dẫn đến mất mát, tiêu hủy hoặc thiệt hại cho thông tin của Người sử dụng, chúng tôi sẽ (i) thông báo sự cố đến cơ quan chức năng trong một khoảng thời gian theo luật định để tiến hành điều tra, và (ii) thông báo kịp thời đến Người sử dụng.

QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

Người sử dụng có toàn quyền chia sẻ hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của mình cho Chúng tôi, và phải tự chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của các thông tin cá nhân do Người sử dụng chia sẻ hoặc tiết lộ theo các điều khoản được quy định trong đây. Người sử dụng có thể yêu cầu Chúng tôi điều chỉnh, thay đổi hoặc cập nhật thông tin cá nhân của mình vào bất cứ lúc nào mà Người sử dụng cho là cần thiết. Vui lòng xem mục “Liên hệ” bên dưới để lấy thông tin liên lạc.